Category News

“የሴቶች የወር አበባ ንጽህና መጠበቂያ አቅርቦትን ለማሳደግ፣ አቅምን ባገናዘበ እና ንፅህናውን በጠበቀ መልኩ ለሁሉም ተደራሽ ለማድረግ በቅንጅት መስራት ይገባል”     – (ሚኒስትር ዴኤታ ክብርት ወ/ሮ አለሚቱ አሞድ)

የኢፌዴሪ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የሴቶች የወር አበ…