Category News

የሀዘን መግለጫ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽንን ላለፉት አመታት በቦርድ ሰብሳቢነት ሲመሩ የነበሩት ወ/ሮ ወይንሸት ሙሉሰው ባደረባቸው ህመም ምክንያት በህክምና ሲረዱ ቆይተው ከዚህ አለም በሞት ተለይተዋል፡፡

የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽንን ላለፉት አመታት…